Huisregels

Om het iedereen naar de zin te maken hebben wij huisregels. Een ieder die bij Jolly Jumpers Agility komt trainen dient op de hoogte te zijn van deze regels, en zich hier aan te houden.

Geef elkaar de ruimte
Niet iedere hond is even vriendelijk aan de lijn, dus geef elkaar de ruimte en ga niet in een doorgang staan. Je bent met je hond welkom in onze kantine (echter niet in de wc’s). In de kantine dienen alle honden kort aangelijnd te zijn. Zorg dat je zowel buiten op het veld als binnen in de kantine niet in de weg staat voor andere cursisten. Jouw hond doet niets maar andere honden misschien wel. Hou ook rekening met elkaar tijdens de lessen, sommige honden hebben er last van tijdens hun training als men elders met een piepspeeltje aan het spelen is of met een bal gooit.

Ruim de behoefte van je hond op!
Het is niet de bedoeling dat je hond poept of plast op het terrein maar een ongelukje kan gebeuren, ruim de behoefte van je hond dan ook op. In de kantine zijn plastic zakjes gratis te verkrijgen. Als je hond tegen een hek, stoel of trainingstoestel plast moet je in de kantine even een emmertje water halen om dit schoon te maken.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is geheel voor eigen verantwoording, je dient hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten (voorheen een WA verzekering) Tevens is deze verzekering noodzakelijk voor in het geval jij of je hond schade aan anderen of aan de toestellen van Jolly Jumpers Agility heeft toegebracht.

Het op en af bouwen van de parcoursen
Indien je het eerste uur traint ben je verplicht om op te bouwen, het tijdstip dat je hiervoor aanwezig dient te zijn staat aangegeven op het trainingsschema van de desbetreffende periode. Je mag deze tijd niet gebruiken om je hond uit te laten, dat moet je daarvoor al gedaan hebben.
Indien je het laatste lesuur traint ben je verplicht te helpen afbouwen, ook dan is het niet de bedoeling om eerst je hond uit te laten. Indien je je hond uit wilt lopen voor je hem in de auto terug zet, dien je voortijdig de cursus te verlaten zodat je op tijd terug bent om op te ruimen.
Loop je zowel het eerste als het laatste uur dan ben je verplicht om zowel op als af te bouwen.
Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, ook als je lichamelijk niet in staat bent om met alles mee te helpen dien je wel aanwezig te zijn en wat lichte klusjes te doen.
Wel kan een ieder een keer verhinderd zijn, maar dit dien je tijdig door te geven.

Cursusgeld
Voor deelname aan de cursus dien je je lesgeld te hebben voldaan. Indien geen betaling voor aanvang is ontvangen, is er geen recht tot het volgen van de cursus.
Het verschuldigde bedrag per hond krijg je per mail toegestuurd en kun je ook op onze facebook pagina vinden, hier staat ook bij op welke wijze het bedrag betaald dient te worden.

Lestijden en mogelijke wijzigingen of afzeggingen
Aan het begin van het (buiten en binnen) seizoen wordt er een indeling gemaakt, deze wordt geplaatst op facebook en ontvang je per mail. Door omstandigheden (bijvoorbeeld veel afzeggingen van medecursisten, afwezigheid van de trainer, onweer of een slecht veld) is het altijd mogelijk dat de les op het laatste moment (veelal voor 17:00 uur) wordt afgezegd of dat het tijdstip van de les wordt gewijzigd. Houdt hier svp rekening mee en wij vragen je dan ook om altijd op een cursusavond tot het laatste moment je mail (en of facebook) in de gaten te houden.

Roken is niet toegestaan tijdens de les en in de kantine
Als je toch wilt roken op ons terrein tijdens de pauze gooi de peuken dan in de asbakken.

Afmelden voor de les
Helaas onthouden we het niet als je na de les even roept dat je er niet bent de volgende les, dus afmelden doe je altijd zo snel mogelijk via;

Iedereen mag met zijn hond komen trainen bij Jolly Jumpers Agility
Wij hebben geen minimum leeftijd gesteld aan de handler cq begeleider van een hond, waardoor kinderen ook welkom zijn om met hun hond te komen trainen, dit is wel altijd onder begeleiding van een volwassene en er moet sprake zijn van dat de hond goed luistert naar het kind (zoals dit van elke combinatie die bij ons komt trainen verwacht wordt). Uiteraard is een ieder (ongeacht de leeftijd) altijd vriendelijk naar de hond toe. Slaan, schoppen of harde fysieke (en zelfs harde mondelinge) correcties naar de hond toe zijn niet toegestaan.

Waar moet uw hond allemaal aan voldoen voordat hij mee mag doen in de lessen

  • De hond moet minimaal 12 maanden zijn en fysiek geschikt zijn voor agility, dat wil zeggen geen hond van heel zware rassen, geen hond met een korte neus en geen honden met een lange rug.
  • Hij moet in een goede conditie zijn en vrij van (langdurige) blessures, honden met overgewicht worden dan ook geweigerd.
  • Honden met een besmettelijke ziekte mogen zelfs niet in de buurt van het terrein komen.
  • Uw hond moet goed onder appel staan, honden waarvan de instructeur of het bestuur het risico van bijtincidenten naar andere honden of mensen te groot vindt worden om deze reden geweigerd cq verder van de cursus verwijderd.
  • De hond draagt tijdens het trainen op de toestellen bij voorkeur niets aan zijn lichaam of alleen een halsband.

De spronghoogtes waarop wij trainen
FHN hanteert 4 sprong hoogtes en de Raad van Beheer heeft 3 sprong hoogtes. Bij ons trainen mensen die bij beide organisaties wedstrijden lopen,  honden die in 2 verschillende hoogte klasses vallen zullen voor de training een keuze moeten maken omdat we er naar streven om niet meer dan 2 verschillende hoogtes per groep te hebben. Aangezien we officieel aangesloten zijn bij de FHN hanteren we daarom de spronghoogtes van FHN tijdens de trainingen nl 30, 40, 50 en 60 cm.
In overleg met de trainer en de medecursisten zou hier uiteraard incidenteel wel van afgeweken kunnen worden.

Tijdens de les
Wij stellen er prijs op dat de handlers met elkaar meekijken want niet alleen door zelf trainen, maar ook door naar elkaar te kijken, leer je zeer veel. Daarnaast is het veel leuker voor degene die les staat te geven als men oplet tijdens de les. Beperk daarom het uitgebreid staan kletsen met elkaar en beperk het gebruik van je telefoon dus zo veel mogelijk tot de pauze. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen waardoor iemand telefonisch bereikbaar moet zijn, maar probeer daarbij zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor je medecursisten en trainer. Om de les zo vloeiend mogelijk te laten verlopen sta je al klaar bij de startsprong als je aan de beurt bent zodat je direct kunnen starten als je trainer het aangeeft en is het de bedoeling dat iedereen mee helpt bij het verhogen of verlagen van de latjes en dergelijke omdat veel groepen nu eenmaal meerdere hoogtes in hun groep hebben. Als een medecursist regelmatig niet mee helpt, kun je die persoon hier op een vriendelijke manier op aanspreken, het is immers ook jouw trainingstijd.

Restitutie van cursusgeld
Alleen in uitzonderingsgevallen (denk aan bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen van de hond, eigenaar of bij overlijden van hond, eigenaar) kan hiertoe een verzoek worden ingediend. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld i.v.m. gemiste lessen of voortijdig stoppen met de cursus.
Ook trainingen die wegens overmacht, zoals bv onweer, een slechte conditie van het veld of bij afwezigheid van een trainer, uitvallen zullen niet gerestitueerd worden.

Het is niet toegestaan om zelfstandig gebruik te maken van ons terrein of de toestellen zonder toezicht van een instructeur of een bestuurslid.

Bespreek zaken waar je tegen aan loopt, problemen of moeilijkheden tijdig met je instructeur of het bestuur, daar zijn ze voor!